Hamnbevakning 2015

Här kommer information från bevakningskommittén inför säsongen 2015
Vi hoppas att de som ställt upp med vakthållning hittills även gör så fortsättningsvis men vi hoppas också att fler medlemmar anammar denna nödvändighet för att vi skall få ha våra båtar med tillbehör fria från stöld och skadegörelse.
Årsmötet beslutade med underlag från den medlemsenkät som besvarats av medlemmarna att bevakningen även detta året skall vara frivillig.
Nytt för i år är att de som vill kan välja sin dag/dagar man vill gå vakt i en datumlista som finns i vaktpärmen i klubbstugan, man skriver namn och mobilnummer, det kan vara bra om man vet vilka dagar man är bortrest t.ex.  Man kan anteckna en dag från och med 4 maj till och med 15 juli och en dag från och med. 16 juli till och med 4 oktober.
Datumlistan kommer att finnas tillgänglig i klubbstugan till och med 31 Mars, därefter upprättar vi i bevakningskommittén en vaktlista med resterande man/kvinnskap från förra årets lista.
 Med årets räkning skickades den nya koden till Klubbstugan ut, alternativt kan du kontakta någon i Styrelsen eller kommittéer.
 
//Bevakningskommittén

Vinter i hamnen

Även på vinterhalvåret händer det grejer i vår hamn. Det är då vi måste passa på att göra underhåll som inte kan göras då det ligger båtar i vattnet. I år har vi förstärkt en av våra stolpar som håller akterförtöjning på stenbryggans innersta platser. Stolparna har hunnit stå några år och på en av dem har det upptäckts ett hål som sakta växt sig större genom åren. Hålet nu blivit så pass stort att vi börjat bli tveksamma till att stolpen håller då vajern belastas. Anders förberedde med att lyfta fram en ny stolpe och arbetsbåten på stenbryggan och en kranbil hyrdes in.

P1040092 P1040094

Arbetsbåten sjösattes sedan med kranbilen och från den fick Kurt och Kenneth rikta in och fixera den nya stolpen bredvid den gamla.  

P1040099Den nya stolpen hamrades ner med hjälp av ett betongblock som upprepade gånger snabbt sänktes ner på stolpen med kranen.

Stolpen ska svetsats ihop med den gamla på vårens arbetsdag och vi hoppas att den sedan klarar av belastningen från vajern i många år till.

 

/Hamnkommittén