Arbetsdagar

För att klara underhållet i vår hamn så ingår det för varje medlem två arbetsdagar per år med deltagarplikt. Är du inte med på en arbetsdag så extradebiteras du med 250:- per arbetsdag som du inte är med.

Under vårens arbetsdag den 20 april gjordes följande: ihop montering av sju y-bommar samt montering på brygga, oljades a-bryggan, en akterförtöjningsstolpe vid mastkranen gjuts med betong, vindskivor och knutar på truckboden målades vita, containern målades, asfaltkanter och parkeringsplatsen för båttrailer grusades, nya bojar vid inre delen av stenbryggan lades i, panelen på klubbstugans framsida byttes, avjämning av slänten bakom flaggstången med stenkross samt alla återkommande arbeten som att kolla bryggornas rörförankringar, hänga ut vattenslangar, röja och städa hela hamnområdet, kolla skarvar och kättingar på stora vågbrytaren samt sist men inte minst det gedigna arbete som utfördes i köket och vars kulinariska läckerheter som bjöds var helt avgörande för att ovan beskrivna verksamhet överhuvud taget kunde genomföras.


Uppkommande arbetsdagar: