Föreningen

Välkommen till Slättanäs Båtsällskap

Slättanäs båtsällskap bildades 1972 och är en öppen ideell allmännyttig förening som vill verka för gott sjömanskap och god kamratskap, vi har en av medlemmarna helt självfinansierad verksamhet, vår hamnanläggning är belägen i norra delen av Listerbyskärgården som finns i östra delen av Ronneby kommun i Blekinge.

Vi tillvaratar våra medlemmars båtintresse ,värnar om allemansrätten, sjösäkerheten och miljön.

Slättanäs båtsällskap
Slättanäsvägen 59, 372 74 Ronneby
Bankgiro 671-87 53