Onsdagsseglingen

Onsdagsseglingen

Seglingarna genomförs i en mycket kamratlig anda där det finns utrymme för såväl nybörjare som mer erfarna seglare. Vi har bland de högsta antalet startande båtar i länet på våra kvällskappseglingar, men hoppas ändå att vi får se några nya seglare på banan även i år. Det finns det alltid möjlighet att följa med på någon annan båt, om du inte har eller vill använda egen. Ingen föranmälan krävs, det är bara att komma ner till hamnen innan 18.00 då de flesta båtarna lämnar hamnen. Starten går ca 18:30 på Kålfjärden. Efter varje segling träffas vi i klubbstugan för fika, eftersnack och genomgång av resultatet. Har du frågor så tveka inte att kontakta någon i tävlingskommittén!

Regler

 1. Vi tävlar i en kamratlig anda, där reglerna inte är ämnade att nagelfaras eller tänjas för att skaffa sig fördelar på ett orättvist sätt
 2. Vi seglar efter vanliga sjövägsregler, med undantagen
  1. Regel om upphinnande gäller efter regler om babordsbåt och lovartsbåt
  2. Mållinje och rundningsmärkens andra sida räknas som land/hinder (Detta gäller alltså inte startlinjens märken)

Tävlingsföreskrifter

 1. Appen Klubbsegling används för start och målgång.
  1. Registrering måste ske i appen innan start
  2. Val av bana syns i appen, i seglingens chat. Avkortad bana väljs i första hand innan start, men banan kan även kortas av innan första båt nått avkortad banas mål
  3. Val av undanvindssegel sker spontant under seglingen och använd segelsättning anges i appen innan målgång
  4. Målgång registreras i appen av varje seglande båt när mållinjen skärs
 2. Minst 3 startande krävs för att segling ska genomföras
 3. Regelbrott straffas i första hand med tillägg till seglad tid eller kompenserar drabbad båt med avdrag 

Banan

Två fasta banor finns. Vilken bana som gäller framgår i appen vid start. Startlinjen är mellan två tillfälligt utlagda bojar. Mållinjen är densamma som startlinjen men från motsatt riktning. Banan avkortas om tävlingsledningen bedömer att få båtar hinner gå i mål i rådande väderlek.  Vid avkortad bana sker målgång från samma håll som start. Båt som inte gått i mål inom 130 min från start får poäng som DNF.

Bana A


Bana A – Avkortad


Bana B


Bana B – Avkortad


Ställning

Ställningen följs upp på vår Facebook-sida.

Uppkommande seglatser