Kontakt

Slättanäs båtsällskap
802470-6304
Slättanäsvägen 59, 372 74 Listerby
Bankgiro 671-87 53

Allmänna e-postadresser
Generell informationinfo@slattanas.nu
Ang hemsidan / rapportera felwebbmaster@slattanas.nu
Bladetredaktion@slattanas.nu
StyrelseMobil.
OrdförandeStefan Joström0739-12 97 76
KassörAnja Johansson0709-45 38 64
SekreterareLinda Skoglund Robertsson0708-61 31 41
Styrelseledamot / Vice ordförandeBengt Karlsson0705-65 29 76
Styrelseledamot / HamnmästareAnders Johansson0703-19 12 96
StyrelseledamotJan Blom

0705-79 65 75

StyrelseledamotJan Erik Abramsson0709-31 06 17
 
StyrelsesuppleanterMobil.
Patrik Lundström0706-80 72 81
Gunvor Johansson 0706-21 26 10
Nicolas Westrup0768-68 04 72
Gert Carlsson0733-10 20 86
Båtplatsansvarig Mobil.
Jan Blom

0705-79 65 75

Revisorer Mobil.
Krister Olsson

0708-83 35 43

Lennarth Förberg0708-33 60 33
Suppleant Mobil.
Roger Östergren

0733-62 57 00

Bengt Karlsson
Valberedning Mobil.
Nicolas Westrup

0768-68 04 72

Gunvor Johansson0706-21 26 10
Gunnar Bakteman0706-65 83 11
Ombud BBF Mobil.
Jan Erik Abrahamsson

0709-31 06 17

Anja Johansson0709-45 38 64
Hamnkommittén Mobil.
Anders Johansson sk0703-19 12 96
Bengt Abramsson0733-83 48 15
Thomas Abramsson0708-25 23 33
Jan Andersson0733-43 78 23
Björn Polnäs0708-23 03 27
Johan Johansson0734-02 90 27
Magnus Meurling0709-61 45 39
Bengt Karlsson0705-65 29 76
Bevakningskommittén Mobil.
Nicolas Westrup sk

0768-68 04 72

Thomas Abramsson0708-25 23 33
Ungdomskommittén Mobil.
Linda Robertsson sk

0708-61 31 43

Gunnar Backteman0706-65 83 11
Stefan Joström0739-12 97 76
Ola Nordström0709-75 34 09
Slip & Truckkommittén Mobil.
Gert Karlsson sk

0733-10 20 86

Stefan Abramsson0734-41 95 92
Jan-Erik Abramsson0709-31 06 17
Per-Anders Abramsson0705-66 65 69
Patrik Lundström0706-80 72 81
Per Gidvall0768-76 33 36
Thomas Andersson0709-56 22 72
Stefan Jönsson0708-58 39 69
Tommy Hjalmarsson0709-21 76 03
Peter Söderbom0708-41 42 25
Hjälp med vaggor Mobil.
Gunnar Backteman

0706-65 83 11

J-O Johansson0707-52 03 93
Sven Eriksson0768-27 84 06
Peter Söderbom0708-41 42 25
Tävlingskommittén Mobil.
Nicolas Westrup sk

0768-68 04 72

Bo Staffan Andersson0707-15 27 11
Richard Jönsson0767-73 06 04
Trailer Mobil.
Anders Johansson

0703-19 12 96

Red. SBS bladet Mobil.
Per Myrbäck

0733-61 57 77

IT-Ansvarig e-postMobil.
Felix Bergwebmaster@slattanas.nu

0708-92 63 13

Miljöombud Mobil.
Bengt Karlsson

0705-65 29 76

Hamntillsyn gräsklipp Mobil.
Anders Johansson

0703-19 12 96