Kontakt

Slättanäs båtsällskap
Slättanäsvägen 59, 372 74 Ronneby
Bankgiro 671-87 53

Styrelse Tel. Mobil.
Ordförande Stefan Joström   0739-12 97 76
Kassör Anja Johansson   0709-45 38 64
Sekreterare Tommy Svensson   0708-48 92 40
Styrelseledamot Bengt Karlsson   0705-65 29 76
Styrelseledamot Anders Johansson   0703-19 12 96
Styrelseledamot Jan Blom  

0705-79 65 75

Styrelseledamot Jan Erik Abramsson 0457-106 17 0709-31 06 17
       
Styrelsesuppleanter      
  Patrik Lundström   0706-80 72 81
  Gunvor Johansson 0457-126 10  0706-21 26 10
  Nicolas Westrup   0768-68 04 72
  Gert Carlsson   0733-10 20 86
Båtplatsansvarig    
  Jan Blom   0705-79 65 75
Revisorer    
  Krister Olsson    0708-83 35 43
  Lennart Förberg   0708-33 60 33
Suppleant    
  Roger Östergren   0733-62 57 00
Valberedning    
  Nicolas Westrup   0768-68 04 72
  Gunvor Johansson 0457-126 10 0706-21 26 10
  Gunnar Bakteman   0706-65 83 11
Ombud BBF    
  Tommy Svensson   0708-48 92 40
  Jan Erik Abramsson 0457-106 17 0709-31 06 17
Hamnkommittén    
  Anders Johansson sk   0703-19 12 96
  Bengt Abramsson   0708-83 48 15
  Thomas Abramsson   0708-25 23 33
  Jan Andersson   0733-43 78 23
       
  Björn Polnäs   0708-23 03 27
  Johan Johansson   0734-02 90 27
  Magnus Meurling   0709-61 45 39
  Bengt Karlsson   0705-65 29 76
Bevakningskommittén
  Nicolas Westrup   0768-68 04 72
  Thomas Abramsson   0708-25 23 33
  Daniel Sandell   0709-14 75 87
       
Ungdomskommittén    
  Linda Robertsson   0708-61 31 43
  Gunnar Backteman    0706-65 83 11
  Patrik Lundström   0706-80 72 81
  Stefan Joström   0739-12 97 76
  Ola Nordström   0709-75 34 09
       
Slip &Truckkommittén    
  Johnny Kullman sk   0736-999 809
  Stefan Abramsson 0457-335 42 0734-41 95 92
  Jan-Erik Abramsson 0457-106 17 0709-31 06 17
  Per-Anders Abramsson   0705-66 65 69
  Patrik Lundström   0706-80 72 81
  Per Gidvall   0768-76 33 36
  Thomas Andersson   0709-56 22 72
  Stefan Jönsson   0708-58 39 69
  Gunnar Backteman    0706-65 83 11
  Jan Johansson 0457-313 46 0707-52 03 93
  Sven Eriksson 0457-300 95 0708-27 84 06
  Peter Söderbom    
Tävlingskommittén    
  Nicolas Westrup sk   0768-68 04 72
  Bo Staffan Andersson    
  Richard Jönsson    
  Tommy Svensson   0708-48 92 40
Trailer    
  Anders Johansson   0709-45 38 64
Red. SBS bladet    
  Per Myrbäck   0733-61 57 77
IT-ansvarig hemsidan    
  Tommy Svensson   0708-48 92 40
Miljöombud    
  Bengt Karlsson   0705-65 29 76
Hamntillsyn gräsklipp    
  Anders Johansson   0703-19 12 96