Kontakt

Slättanäs båtsällskap
Slättanäsvägen 59, 372 74 Ronneby
Bankgiro 671-87 53

Styrelse Tel. Mobil.
Ordförande Stefan Joström   0739-12 97 76
Kassör Anja Johansson 0457-454  083 0709-45 38 64
Sekreterare Tommy Svensson   0708-48 92 40
Styrelseledamot Bengt Karlsson   0705-65 29 76
Styrelseledamot Anders Johansson   0703-19 12 96
Styrelseledamot Jan Blom  

0705-79 65 75

Styrelseledamot Jan Erik Abramsson 0457-106 17 0709-31 06 17
       
Styrelsesuppleanter      
Bladet Per Myrbeck  

0733-61 57 77

  Gunvor Johansson 0457-126 10  0706-21 26 10
  Erik Olsson    0709-48 14 29
  Jan Andersson    0733-43 78 23
Båtplatsansvarig    
  Jan Blom   0705-79 65 75
Revisorer    
  Krister Olsson    0708-83 35 43
  Lennart Förberg 0457-315 85  
Suppleant    
  Erik Olsson 0457-669 04 0709-48 14 29
Valberedning    
  Vakant    
  Vakant    
  Vakant    
Ombud BBF    
  Tommy Svensson   0708-48 92 40
  Jan Erik Abramsson 0457-106 17 0709-31 06 17
Hamnkommittén    
  Anders Johansson sk 0457-454 083 0703-19 12 96
  Bengt Abramsson 0457-173 42  
  Thomas Abramsson 0457-332 52  
  Jan Andersson   0733-43 78 23
  Kenneth Olsson 0457-219 50  
  Björn Polnäs   0708-23 03 27
  Johan Johansson   0733-17 00 53
  Magnus Meurling   0709-61 45 39
  Bengt Karlsson   0705-65 29 76
Bevakningskommittén
  Nicolas Westrup   0768-68 04 72
  Thomas Abramsson   0708-25 23 33
  Jan Andersson   0733-43 78 23
  Magnus Meurling   0709-61 45 39
Ungdomskommittén    
  Tommy Svensson   0708-48 92 40
  Gunnar Backteman    0706-65 83 11
  Patrik Lundström   0706-80 72 81
  Stefan Joström   0739-12 97 76
  Linda Robertsson   0708-61 31 43
Slip &Truckkommittén    
  Johnny Kullman sk   0736-999 809
  Stefan Abramsson 0457-335 42 0734-41 95 92
  Jan-Erik Abramsson 0457-106 17 0709-31 06 17
  Per-Anders Abramsson   0705-66 65 69
  Patrik Lundström 0457-313 92 0706-80 72 81
  Per Gidvall   0768-76 33 36
  Thomas Andersson   0709-56 22 72
  Stefan Jönsson 0457-310 13  
  Gunnar Backteman    0706-65 83 11
  Jan Johansson 0457-313 46 0707-52 03 93
  Sven Eriksson 0457-300 95 0708-27 84 06
  Tommy Engvall 0457-146 61 0707-20 17 19
Tävlingskommittén    
  Tommy Svensson sk   0708-48 92 40
  Erik Olsson 0457-669 04 0709-48 14 29
  Johan Appelqvist   0708-34 13 06
Trailer    
  Anders Johansson 0457-454 083 0709-45 38 64
Red. SBS bladet    
  Per Myrbeck   0733-61 57 77
IT-ansvarig hemsidan    
  Tommy Svensson   0708-48 92 40
Miljöombud    
  Per Myrbäck 0457-361 82  0733-61 57 77
Försäkringsombud    
  Tommy Engvall 0457-146 61 0707-20 17 19
Hamntillsyn gräsklipp    
  Sven Eriksson 0457-300 95 0708-27 84 06