Information om Sjösättning och Torrsättning

Torrsättningen börjar kl. 0800. F.o.m hösten 2013 under två på varandra följande

helger, lörd och söndag.

Anteckningslistor för upptagning i turordning finns f.o.m midsommar i klubbstugan.

Innan torrsättningen se till att din vagga är i bra skick, skruva ned alla justerbara stöd så detta är klart innan båten sätts i vaggan. Behöver vaggan repareras gör detta innan torrsättningsdagen allt för att spara tid vid upptagningen.

Vid sjösättning gäller omvänd turordning mot upptagningen hösten innan. Sist upp först i.  Man kan säga att valet av sjösättningsdatum sker redan på hösten. Någon turordningslista presenteras inte utan det är båtägaren som ansvarar för att hålla ordning på vilket datum som sjösättning sker. Glömmer man bort sitt sjösättningsdatum eller på annat sätt orsakar så att onödig flyttning av båtar måste ske kommer detta att f.o.m  2014 att räknas som flyttningslyft och debiteras 250:- utöver årets avgift.

Sjösättningen börjar klockan 0800.

Alla båtägare som sjösätter under dagen skall delta i arbetet på hamnplan med att transportera bort vaggor och annat pallvirke . Du hjälper andra och får då själv hjälp när din båt står på tur att sjösättas.

OBS, båtägaren svarar för att uppläggningsplatsen städas!!!! Ni som har båt på vagn och inte ligger på hamnplanen behöver inte ta hänsyn till omvänd turordning. Välj vilken av dagarna som passar er bäst, ni skall dock vara på plats senast kl. 1200.

Medlem skall eftersträva att sjösätta/torrsätta på av SBS-TK fastställda dagar som bestäms.under SBS ordinarie styrelsemöte.

Trucken finns tillgänglig för upptagning  t.o.m oktober månads utgång och ställs in för vinterförvaring första dagarna i november.

Båtägare som har behov av sen upptagning hör av er i god tid till någon i truckklubben.


Uppkommande datum för sjösättning och torrsättning: