Styrelsen

Styrelsen sammanträder andra måndagen varje månad förutom Juli och December.

Styrelsens sammansätting och kontaktuppgifter finns under Kontakt