Hamnkommittén

Hamnen söts av Hamnkommittén

Hamnkommitténs uppgift är att sköta underhåll på bryggor, byggnader, belysning och markanläggningar inom hamnområdet, underhåll som till största delen utförs under två arbetsdagar per år, en i april och en i oktober, arbetsdagar med deltagarplikt för alla båtägare och där arbetet planeras och leds av hamnkommittén

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Däremellan utförs akuta reparationer och dyl. av hamnkommitténs medlemmar