SBS Trailern

För att underlätta för våra medlemar så har klubben tre trailar.

Vi har en trailer som tar 900 kg och en som tar 1200 kg. Dessa kostar 80 kronor per gång som de används och kostnaden kommer på nästa års räkning.

Det finns också en handtrailer som bara får användas på hamnområdet.

Var du skall vända dig för bokning av trailern se kontaktsidan vid rubriken Trailer.