Kontakt

Slättanäs båtsällskap
Box 133, 372 22 Ronneby
Bankgiro 671-87 53

 

 

Styrelse Tel. Mobil.
Ordförande Per Myrbeck 0457-361 82 0733-61 57 77
Kassör Anja Johansson 0457-454  083 0709-45 38 64
Sekreterare Tommy Svensson 0708-48 92 40 0733-49 22 87
Styrelseledamot Bengt Karlsson 0457-134 67 0705-65 29 76
Styrelseledamot Anders Johansson 0703-19 12 96
Styrelseledamot Johnny Kullman   0736-99 98 09
Styrelseledamot Jan Erik Abramsson 0457-106 17 0709-31 06 17
       
Styrelsesuppleanter      
Bladet Stefan Joström    0739-12 97 76
Hamnkommittén Bengt Ahltoft  0768-14 05 18
  Gunvor Johansson 0457-126 10  0706-21 26 10
  Erik Olsson    0709-48 14 29
  Jan Andersson    0733-43 78 23

 

Båtplatsansvarig    
  Bengt Karlsson 0457-134 67  0705 -65 29 76

 

Revisorer    
  Krister Olsson    0708-83 35 43
  Lennart Förberg 0457-315 85  
Suppleant    
  Erik Olsson 0457-669 04 0709-48 14 29

 

Valberedning    
  Gunvor Johansson 0457-126 10 0706-21 26 10
  Jan Andersson   0733-43 78 23
  Johan Johansson   0734-02 90 27

 

Ombud BBF    
  Tommy Svensson 0708-48 92 40 0733-49 22 87
  Jan Erik Abramsson 0457-106 17 0709-31 06 17

 

HAMNKOMMITTÉN    
  Anders Johansson sk 0457-454 083 0703-19 12 96
  Bengt Ahltoft stf   0768-14 05 18
  Bengt Abramsson 0457-173 42  
  Thomas Abramsson 0457-332 52  
  Jan Andersson   0733-43 78 23
  Kenneth Olsson 0457-219 50  
  Björn Polnäs   0708-23 03 27
  Johan Johansson   0733-17 00 53
  Magnus Mathisson   0709-61 45 39

 

Bevakningskommittén
  Jan Blom    
  Thomas Abramsson 0457-332 52  
  Jan Andersson   0733-43 78 23
       

 

Ungdomskommittén    
  Tommy Svensson 0708-48 92 40 0733-49 22 87
  Gunnar Backteman    0706-65 83 11
  Patrik Lundström   0706-80 72 81
  Stefan Joström   0739-12 97 76
  Linda Robertsson   0708-61 31 43
  Martin Robertsson   0709-79 74 51

 

Slip &Truckkommittén    
  Johnny Kullman  0457-171 64 0736-999 809
  Stefan Abramsson 0457-335 42 0734-41 95 92
  Jan-Erik Abramsson 0457-106 17 0709-31 06 17
  Per-Anders Abramsson   0705-66 65 69
  Patrik Lundström 0457-313 92 0706-80 72 81
  Martin Robertsson 0457-315 31  
  Thomas Andersson   0709-56 22 72
  Stefan Jönsson 0457-310 13  

 

Behjälplig hamnplan    
  Stefan Joström   0739-12 97 76
  Jan Johansson 0457-313 46 0707-52 03 93
  Sven Eriksson 0457-300 95 0708-27 84 06
  Tommy Engvall 0457-146 61 0707-20 17 19

 

Tävlingskommittén    
  Tommy Svensson 0708-48 92 40 0733-49 22 87
  Erik Olsson 0457-669 04 0709-48 14 29
  Johan Appelqvist   0708-34 13 06

 

Trailer    
  Anders Johansson 0457-454 083 0709-45 38 64

 

Red. SBS bladet    
  Stefan Joström   0739-12 97 76

 

IT-ansvarig hemsidan    
  Bengt Ahltoft 0457-311 99 0768-14 05 18

 

Miljöombud    
  Per Myrbäck 0457-361 82  0733-61 57 77

 

Försäkringsombud    
  Tommy Engvall 0457-146 61 0707-20 17 19

 

Hamntillsyn gräsklipp    
  Sven Eriksson 0457-300 95 0708-27 84 06

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *