Kontakt

Slättanäs båtsällskap
Box 133, 372 22 Ronneby
Bankgiro 671-87 53

Styrelse

Tel. Mobil.
Ordförande Per Myrbeck 0457-361 82 0733-61 57 77
Kassör Anja Johansson 0457-454  083 0709-45 38 64
Sekreterare Tommy Svensson 0708-48 92 40 0733-49 22 87
Styrelseledamot Bengt Karlsson 0457-134 67 0705-65 29 76
Styrelseledamot Bengt Ahltoft 0457-311 99 0768-14 05 18
Styrelseledamot Per-Anders Abramsson 0705-66 65 69
Styrelseledamot Jan Erik Abramsson 0457-106 17 0709-31 06 17
Styrelsesuppleanter
Bladet Stefan Joström  0739-12 97 76
Hamnkommittén Anders Johansson 0457-454  083
Gunvor Johansson 0457-126 10 0706 -21 26 10

Båtplatsansvarig

Bengt Karlsson 0457-134 67 0705 -65 29 76

Revisorer

Krister Olsson 0457-335 43
Lennart Förberg 0457-315 85

Suppleant

Erik Olsson 0457-669 04 0709-48 14 29

Valberedning

Gunvor Johansson 0457-126 10 0706-21 26 10
Jan Andersson 0457-464 010
Johan Johansson 0733-17 00 53

Ombud BBF

Tommy Svensson 0708-48 92 40 0733-49 22 87
Jan Erik Abramsson 0457-106 17 0709-31 06 17

HAMNKOMMITTÉN

Anders Johansson sk 0457-454 083 0703-19 12 96
Bengt Ahltoft stf 0768-14 05 18
Bengt Abramsson 0457-173 42
Thomas Abramsson 0457-332 52
Jan Andersson 0733-43 78 23
Kenneth Olsson 0457-219 50
Björn Polnäs 0708-23 03 27
Johan Johansson 0733-17 00 53
Magnus Mathisson 0709-61 45 39

Bevakningskommittén

Jan Andersson 0733-43 78 23
Thomas Abramsson 0457-332 52
Jan Johansson 0457-313 46  0707-52 03 93

 

Ungdomskommittén

Tommy Svensson 0708-48 92 40 0733-49 22 87
Gunnar Backteman  0706-65 83 11
Patrik Lundström 0706-80 72 81
Stefan Joström 0739-12 97 76
Linda Robertsson 0708-61 31 43
Martin Robertsson 0709-79 74 51

Slip &Truckkommittén

Johnny Kullman  0457-171 64 0736-999 809
Stefan Abramsson 0457-335 42 0734-41 95 92
Jan-Erik Abramsson 0457-106 17 0709-31 06 17
Per-Anders Abramsson 0705-66 65 69
Patrik Lundström 0457-313 92 0706-80 72 81
Martin Robertsson 0457-315 31
Stefan Joström 0739-12 97 76
Stefan Jönsson 0457-310 13

Behjälplig hamnplan

Bengt Ahltoft 0457-311 99 0768-14 05 18
Jan Johansson 0457-313 46 0707-52 03 93
Sven Eriksson 0457-300 95 0708-27 84 06
Tommy Engvall 0457-146 61 0707-20 17 19

Tävlingskommittén

Tommy Svensson 0708-48 92 40 0733-49 22 87
Erik Olsson 0457-669 04 0709-48 14 29
Johan Appelqvist 0708-34 13 06

Trailer

Anders Johansson 0457-454 083 0709-45 38 64

Red. SBS bladet

Stefan Joström 0739-12 97 76

IT-ansvarig hemsidan

Bengt Ahltoft 0457-311 99 0768-14 05 18

Miljöombud

Per Myrbäck 0457-361 82  0733-61 57 77

Försäkringsombud

Tommy Engvall 0457-146 61 0707-20 17 19

Hamntillsyn gräsklipp

Sven Eriksson 0457-300 95 0708-27 84 06

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *