Sjösättningsramp

I Slättanäs Båtsällskaps hamn finns en sjösättningsramp för båtar med mindre djupgående.

Den är tillgänglig för alla mindre båtar till en kostnad av 50 kr per sjösättning/upptagning. Avgiften betalas kontant i brevlåda eller med Swish till 123 209 39 87 i anslutning till rampen. Avgifterna används för underhåll och förbättringar av rampen och anläggningen. Under sommaren har t ex en ny bryggdel byggts intill rampen för att underlätta sjösättning och upptagning. Medlemmar i Slättanäs Båtsällskap sjösätter och tar upp sin båt kostnadsfritt.

Trailers kan parkeras tillfälligt på anvisad plats, utom på klubbens sjö- och torrsättningsdagar då all parkering ska ske utanför hamnområdet för att inte hindra trucktrafiken.

Datum för Sjösättning och Torrsättning

  • september 21 @ 08:0017:00
  • september 22 @ 08:0017:00
  • september 28 @ 08:0017:00
  • september 29 @ 08:0017:00