Startbåtsinstruktion

Startbåtsoperatören bör vara i hamnen i god tid innan seglingen börjar för att hinna förbereda startbåt och bana, vilket normalt tar ca 45 min.

Vid ogynnsam väderlek, kolla gärna hur många som tänkt ställa upp

Tänk på att vara klädd för vädret. Regn och vind kan bli kallt om både öron och fötter i en styrpulpet.

Förbered startbåten

Bränsle Jollebod
Bojar till start-/mållinje Jollebod
Ankare Jollebod
Startflaggor Jollebod
Klocka Klubbstuga
Anteckningsblock + penna som funkar Klubbstuga
Mistlur Klubbstuga

Kontrollera banan och lägg ut start-/mållinje

 • kolla från startlinjen att rundningsmärken ligger kvar – åtgärda annars
 • kolla vindriktning och lägg startlinje mot vinden men tydligt åt antingen Almö eller Djupasund

Ankra vid linjen

 • Lägg ankare något i lovart om linjen och justera med ankarlinan så att du ser väl när linjen passeras.

Förbered flaggor och tidtagning

 • Första start ca 18:30. Anpassa om någon båt är lite sen
 • Starta tidtagning vid varningsignal eller bestämd hel minut innan.
 • När flaggor hissas/halas ska ljudsignal avges. Tänk igenom vilka händer/fingrar som gör vad.
 • Det är när flaggorna hissas som är signalerna, ljudet är en hjälp. Det är alltså viktigast att flaggorna kommer upp i rätt tid. Håll dem gärna i ett knippe nedfällda i båten. Res dem samtidigt i rätt tid och placera dem i hållare när ljudsignal avgivivts.
 • Flaggornas stänger har bokstäver som berättar flaggornas betydelse – lägg dem i ordning
 • varningsignal 5 min innan start – klassflagga up
 • förberedelsesignal 4 min innan start – klassflagga kvar + P upp
 • enminutssignal innan start – klassflagga kvar + P ner
 • startsignal – klassflagga ner (ev +nästa klassflagga upp)

1 start

 • 8 eller färre båtar, klassflagga D+E

2 starter

 • om fler än 8 startande, dvs 9 eller flera, startar vi i två grupper. Först låglys, klassflagga D
 • låglys startsignal är höglys varningsignal – klassflagga E

Återkallelse (Tjuvstart)

 • om en eller flera båtar skär startlinjen innan starten och startbåtsopertören hunnit se och notera vilka, görs enskild återstart. Flagga X (Finskan) visas och en ljudsignal avges. Tidiga båtar ska då starta om, dvs tillbaka innan startlinjen och sedan starta igen.
 • om fler båtar skurit linjen för tidigt, och startbåtsoperatören inte kunnat se vilka, t ex då en båt skymmer andra båtar eller om denne inte hinner notera alla görs en allmän återkallelse. Flagga ”Första likhetstecken” visas och två ljudsignaler avges. En ny start görs så snart som möjligt.

Avkortad bana

 • om första båt inte nått Almö norra/Stutaflöten inom 45 min från första start, kortas banan av, Flagga S hissas tillsammans med två (2) ljudsignaler

Målgång

 • ljudsignal när linjen bryts
 • anteckna tid och segelnummer, använd gärna mellantid på klockan
 • var beredd på att flera båtar kan komma samtidigt, alla ska ha sin tid!
 • maxtid är 130 min från första start

Avsluta

 • Ta in mållinje
 • Återställ
  • Bojar, flaggor och bränsle i boden
  • Klocka, mistlur, block och penna i klubbstugan
 • Lås fast båten
 • Rapportera
  • om något behöver lagas/bytas
  • tider för tävlande
   • när klockan startades (hur många min innan första start)
   • när varje båt bröt mållinjen
   • om båtar utgått (brutit) DNF