Årsmöte

Årsmöte hålls torsdag 19/11 kl 19.00 i Rydsgården, Grevavägen i Johannishus med möjlighet att delta på distans via dator, surfplatta, smartphone eller knapptelefon. Här kommer alla att kunna se vad som delas på projektor i lokalen, samt höra och se mötet och chatta med varandra eller i grupp. Instruktioner finns härInget konto behöver registreras, men en app behöver installeras.

Sedvanlig agenda med genomgång av årets verksamhet och resultat, föreslagen budget och val av nya styrelseledamöter och funktionärer.

Det blir ingen fika efter mötet och vi hoppas att sa många som möjligt deltar på distans för att kunna sitta så glest som möjligt i lokalen.

Har du minsta symptom av sjukdom, så som hosta, feber, snuva eller huvudvärk, så ber vi dig att hålla dig hemma.

Det är bra om man testat sin anslutning och bekantat sig med appen innan mötet. Ingen support angående användande av appen kommer att finnas att tillgå under mötet.