Vårens arbetsdag

Arbetsdagar är en viktig del i klubbens verksamhet

  • Anläggningen görs i ordning för säsongen
  • Reparationer och underhåll utförs
  • Intäkter från medlemmar som avstår sin arbetsdag är en del av klubbens ekonomi

Med anledning av rådande läge, vill vi i år minska risken för smittspridning och värna medlemmar i riskgrupper, genom att minska antal medlemmar som träffas samtidigt. Vi gör det genom att dela arbetet till flera tillfällen i mindre grupper och enskilda medlemmar, samt inte samla till gemensam fika eller lunch.

Medlem som önskar utföra vårens arbetsdag ombeds anmäla detta till hamnkommitténs sammankallande Anders Johansson, telefon 0703-19 12 96, kvällstid 18-21. Anmälan skall vara gjord innan 30/4, gärna tidigare, så uppgifter kan sammanställs och fördelas.

Medlem som inte anmält sig för arbetsdag i tid debiteras sedvanlig avgift för utebliven arbetsdag om 250 kr.