Vårmöte 2016

Kom till SBS vårmöte 2016 torsdagen den 21 april klockan 19:00 i församlingshemmet i Listerby.

På vårmötet kommer vi att gå vidare med att bestämma hur Hamntillsynen skall fungera i framtiden (se nedan).

Alla medlemmar hälsas välkomna att vara med.

//Styrelsen

 

HAMNTILLSYN

Stölder och förstörelse hat blivit ett ökande problem i våra småbåtshamnar. Det handlar om ofta om utombordsmotorer, men också tillbehör och delar. Säkert kan vi räkna med att flera tillbehör blir stöldbegärliga framåt i tiden. Vi har bl a förbättrat belysningen, men bör göra flera förebyggande åtgärder, både som klubb och i våra båtar!!

BAKGRUND
Nu har vi prövat frivillig hamntillsyn på nätterna under säsongen.
Två årsmöten förordade frivillighet och i början fungerade det bra. Det förhindrade stölder och förstörelse. Tillräckligt många tecknade sig och genomförde passen.
Mot slutet av säsongen 2015 blev det allt tunnare med tillsynen på nätterna. För få ställde upp och de som gjorde det fick för tung börda.
Årsmötet för 2015 röstade för styrelsens förslag om att de som inte deltar ska betala 400 kr per säsong. I och med att det skedde med minsta möjliga övervikt så har diskussionen fortsatt.
Det är något osäkert om medlemmarna:

A. Överhuvudtaget vill ha bevakning?

B. Föredrar styrelseförslaget om avgift för den som inte fullgör hamntillsynen eller om medlemmarna

C. Föredrar det förslag, som kommit senare, att den som gör tillsyn får ett avdrag på avgiften samt att detta finansieras gemensamt.

Sist i artikeln finns alla tre möjligheterna beskrivna. Eventuellt beslut på vårmötet gäller endast för två säsonger. Dessutom är det principerna för förslagen som vårmötet bör besluta om samt ge styrelsen uppdraget att forma detaljerna.

För båda förslagen om tillsyn gäller att bokningsmöjligheterna för tillsynsnätter bör förbättras, App eller webbsida är en möjlighet.
Observera också att arbetsdagar och avgiften om man inte gör dem inte har någon koppling till hamntillsynen!

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Det är viktigt att det förebyggande arbetet förbättras så behovet av tillsyn minskar eller försvinner.

På sikt måste alla stöldbegärliga saker börja märkas upp, larmas och låsas fast. Andra exempel kan vara rörelsesensorer i större båtar så att det tjuter om någon går in utan kod. GPS-sändare i motorer så att de går att spåra, svetsa fast låsanordningar på riktigt stora eller dyra motorer m.m.

I hamnen kan vi jobba ytterligare med belysning som tänds när man går ut på bryggor eller rör sig kring bodar mm.

FÖRSLAGEN INFÖR VÅRMÖTET

Efter att styrelsen och förslagsställare motiverat förslagen så kommer mötet att först ta ställning om vi ska ha tillsyn som en del av medlemskapet.

Om inte så faller båda förslagen nedan.

Vill mötet ha hamntillsyn, vilket medlemsenkäten 2013 tydligt visade, så föreslår styrelsen att vi väljer ett av följande förslag för säsongerna 2016-2017.

B. Förslaget att den medlem med båtplats som inte fullgör en bevakningsnatt påförs en avgift med 400 kr

C. Förslaget att medlem får avdrag på båtplatsavgiften med 300 kr per tillsynsnatt. Vilket finansieras av medlemmarna gemensamt på nästa års faktura. Man betalar enbart för nätter när hamntillsyn sker och maxbeloppet blir därmed 275kr/medlem och säsong.

Det förslag som ska gälla måste tas av två medlemsmöten.

Förslag ”A” är redan taget en gång och kan därför gälla för 2016.

Förslag ”B” kan tas en andra gång på årsmötet 2016, eftersom utdebiteringen sker först 2017, så det fungerar också.

Har du frågor om förslagen så kontaktar du någon i styrelsen, hamntillsynskommittén eller för förslag ”B” Erik Ohlsson.

 


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.