Årsmöte 2022

Medlemmar i Slättanäs Båtsällskap kallas till årsmöte Torsdagen den 17 November kl 19.00 i Listerby IKs klubbstuga vid Åsavallen, Västragårdsvägen 45.

Utöver de vanliga årsmötesförhandlingarna behandlas även

  • förslag att investera i en bastuflotte

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna att vara med.

Efter mötet serveras det fika och vi har en trevlig stund tillsammans.

Vårens arbetsdag 2021

Arbetsdagar är en viktig del i klubbens verksamhet

  • Anläggningen görs i ordning för säsongen
  • Reparationer och underhåll utförs
  • Intäkter från medlemmar som avstår sin arbetsdag är en del av klubbens ekonomi

Arbetsdagen börjar 8.30, lördag 24:e April, och genomförs på samma sätt som höstens arbetsdag, dvs utan gemensam lunch.

Medlem som inte deltar på arbetsdagen debiteras sedvanlig avgift för utebliven arbetsdag om 250 kr.

Vårmöte 2021

Hålls torsdag 22/4 kl 19.00, på distans via dator, surfplatta eller telefon. Här kommer alla att kunna se vad som delas i mötet, samt höra och se mötet och chatta med varandra eller i grupp. Instruktioner finns här. Inget konto behöver registreras, men en app behöver installeras.

Länk till zoom-möte https://zoom.us/j/9534857257?pwd=Jca9nUlsN68

Tänk på att använda mute-funktionen när du inte talar, så eventuellt bakgrundsljud inte stör mötet.

Årsmöte

Årsmöte hålls torsdag 19/11 kl 19.00 i Rydsgården, Grevavägen i Johannishus med möjlighet att delta på distans via dator, surfplatta, smartphone eller knapptelefon. Här kommer alla att kunna se vad som delas på projektor i lokalen, samt höra och se mötet och chatta med varandra eller i grupp. Instruktioner finns härInget konto behöver registreras, men en app behöver installeras.

Sedvanlig agenda med genomgång av årets verksamhet och resultat, föreslagen budget och val av nya styrelseledamöter och funktionärer.

Det blir ingen fika efter mötet och vi hoppas att sa många som möjligt deltar på distans för att kunna sitta så glest som möjligt i lokalen.

Har du minsta symptom av sjukdom, så som hosta, feber, snuva eller huvudvärk, så ber vi dig att hålla dig hemma.

Det är bra om man testat sin anslutning och bekantat sig med appen innan mötet. Ingen support angående användande av appen kommer att finnas att tillgå under mötet.

Seriesegling

Det är snart dags att dra igång årets seriesegling. Information om datum m.m. finns under fliken segling.

En ändring vi gör med hänsyn till risk för Coronasmitta, förutom att be publiken sprida ut sig på öarna, är att eftersnacket med fika i klubbstugan uteblir i första hand under vårsäsongen så får vi ta nytt beslut inför hösten. Se till att tävlingskommittén fått din korrekta tid så kommer resultatet räknas ut och läggas upp på hemsidan under kvällen.

/Tävlingskommittén