Uppdaterad miljöplan

SBS miljöplan hittas under menyn Föreningen.

Punkt D är uppdaterad enl:

SBS kräver att de som nyttjar hamnplanen för vinterförvaring endast får använda godkända och hårda bottenfärger.

Vid skrapning av gammal bottenfärg ska marken täckas och gammal färg samlas upp och tas om hand av båtägaren, för att lämnas till miljöstation.

Spillolja, olje/bränsle filter, samt kemikalier för frostskydd och konservering tas om hand av båtägaren, för att lämnas till miljöstation.

Vid ”avkonservering” skall glykolen/frostskyddsvätskan som kommer från avgasutsläppet tas om hand genom att ett uppsamlingskärl placeras under utsläppet, tills rent vatten kommer ut.