Uppdaterad miljöplan

SBS miljöplan hittas under menyn Föreningen.

Punkt D är uppdaterad enl:

SBS kräver att de som nyttjar hamnplanen för vinterförvaring endast får använda godkända och hårda bottenfärger.

Vid skrapning av gammal bottenfärg ska marken täckas och gammal färg samlas upp och tas om hand av båtägaren, för att lämnas till miljöstation.

Spillolja, olje/bränsle filter, samt kemikalier för frostskydd och konservering tas om hand av båtägaren, för att lämnas till miljöstation.

Vid ”avkonservering” skall glykolen/frostskyddsvätskan som kommer från avgasutsläppet tas om hand genom att ett uppsamlingskärl placeras under utsläppet, tills rent vatten kommer ut.

Årsmöte 2022

Medlemmar i Slättanäs Båtsällskap kallas till årsmöte Torsdagen den 17 November kl 19.00 i Listerby IKs klubbstuga vid Åsavallen, Västragårdsvägen 45.

Utöver de vanliga årsmötesförhandlingarna behandlas även

  • förslag att investera i en bastuflotte

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna att vara med.

Efter mötet serveras det fika och vi har en trevlig stund tillsammans.

Tack till våra sponsorer

Vi vill tacka våra sponsorer till hamnfesten, som gjorde det möjligt att kosta oss två band och beachfotbollsplan

Rudvi Fritid AB, MA Analys AB, Berslagskrogen AB, Emla AB Shell Listerby, Hasslö bygg, Danskens Bygg & Kakel, Maxi Ronneby Ica, Yxnarums Kakel & Renovering AB, Jannes Bil & Släpvagnservice AB, Tryckcentrum i Karlskrona AB,  LM Entreprenad Hasselstad, AM VA-Service AB , RH Motorsport, Rolf Johansson Shakt & Transport AB, Abramsson VA-Service, Kents Oljeservice, LJ-Fastighet & Entreprenad AB, NB-Consulting, Lindgrens Oljor och energi AB, Roffes Däck AB, 1852 Marin & Fritid AB, Rudvi Bil AB

Vårens arbetsdag 2021

Arbetsdagar är en viktig del i klubbens verksamhet

  • Anläggningen görs i ordning för säsongen
  • Reparationer och underhåll utförs
  • Intäkter från medlemmar som avstår sin arbetsdag är en del av klubbens ekonomi

Arbetsdagen börjar 8.30, lördag 24:e April, och genomförs på samma sätt som höstens arbetsdag, dvs utan gemensam lunch.

Medlem som inte deltar på arbetsdagen debiteras sedvanlig avgift för utebliven arbetsdag om 250 kr.