Vårens arbetsdag 2021

Arbetsdagar är en viktig del i klubbens verksamhet

 • Anläggningen görs i ordning för säsongen
 • Reparationer och underhåll utförs
 • Intäkter från medlemmar som avstår sin arbetsdag är en del av klubbens ekonomi

Arbetsdagen börjar 8.30, lördag 24:e April, och genomförs på samma sätt som höstens arbetsdag, dvs utan gemensam lunch.

Medlem som inte deltar på arbetsdagen debiteras sedvanlig avgift för utebliven arbetsdag om 250 kr.

Vårmöte 2021

Hålls torsdag 22/4 kl 19.00, på distans via dator, surfplatta eller telefon. Här kommer alla att kunna se vad som delas i mötet, samt höra och se mötet och chatta med varandra eller i grupp. Instruktioner finns här. Inget konto behöver registreras, men en app behöver installeras.

Länk till zoom-möte https://zoom.us/j/9534857257?pwd=Jca9nUlsN68

Tänk på att använda mute-funktionen när du inte talar, så eventuellt bakgrundsljud inte stör mötet.

Årsmöte

Årsmöte hålls torsdag 19/11 kl 19.00 i Rydsgården, Grevavägen i Johannishus med möjlighet att delta på distans via dator, surfplatta, smartphone eller knapptelefon. Här kommer alla att kunna se vad som delas på projektor i lokalen, samt höra och se mötet och chatta med varandra eller i grupp. Instruktioner finns härInget konto behöver registreras, men en app behöver installeras.

Sedvanlig agenda med genomgång av årets verksamhet och resultat, föreslagen budget och val av nya styrelseledamöter och funktionärer.

Det blir ingen fika efter mötet och vi hoppas att sa många som möjligt deltar på distans för att kunna sitta så glest som möjligt i lokalen.

Har du minsta symptom av sjukdom, så som hosta, feber, snuva eller huvudvärk, så ber vi dig att hålla dig hemma.

Det är bra om man testat sin anslutning och bekantat sig med appen innan mötet. Ingen support angående användande av appen kommer att finnas att tillgå under mötet.

Vårens arbetsdag

Arbetsdagar är en viktig del i klubbens verksamhet

 • Anläggningen görs i ordning för säsongen
 • Reparationer och underhåll utförs
 • Intäkter från medlemmar som avstår sin arbetsdag är en del av klubbens ekonomi

Med anledning av rådande läge, vill vi i år minska risken för smittspridning och värna medlemmar i riskgrupper, genom att minska antal medlemmar som träffas samtidigt. Vi gör det genom att dela arbetet till flera tillfällen i mindre grupper och enskilda medlemmar, samt inte samla till gemensam fika eller lunch.

Medlem som önskar utföra vårens arbetsdag ombeds anmäla detta till hamnkommitténs sammankallande Anders Johansson, telefon 0703-19 12 96, kvällstid 18-21. Anmälan skall vara gjord innan 30/4, gärna tidigare, så uppgifter kan sammanställs och fördelas.

Medlem som inte anmält sig för arbetsdag i tid debiteras sedvanlig avgift för utebliven arbetsdag om 250 kr.

Vårmöte

Hålls torsdag 23/4 kl 19.15 i Listerby IKs klubbstuga, Västragårdsvägen 45, med möjlighet att delta på distans via dator, surfplatta eller telefon. Här kommer alla att kunna se vad som delas på projektor i lokalen, samt höra och se mötet och chatta med varandra eller i grupp. Instruktioner finns här. Inget konto behöver registreras, men en app behöver installeras.

Agenda

 • Revidering av stadgar
  Ändringar som presenterades vid årsmötet ska nu klubbas. Ändringarna finns publicerade, lätt överskådliga med rödmarkerad text, här
 • Information om arbetsdag
 • Övriga frågor.

Det blir ingen fika efter mötet och vi hoppas att sa många som möjligt deltar på distans för att kunna sitta så glest som möjligt i lokalen.

Har du minsta symptom av sjukdom, så som hosta, feber, snuva eller huvudvärk, så ber vi dig att hålla dig hemma.

Det är bra om man testat sin anslutning och bekantat sig med appen innan mötet. Ingen support angående användande av appen kommer att finnas att tillgå under mötet.

Lediga båtplatser

Vi har just nu några lediga platser för båtar av de flesta storlekar med djupgående under 1,6m. Hör av dig till Båtplatsansvarig Bengt Karlsson om du söker plats eller vill byta plats. Telefonnummer hittar du i menyn under Kontakt

Årsmöte 2019

Medlemmar i Slättanäs Båtsällskap kallas till årsmöte Torsdagen den 21 November kl 19.00 i Listerby församlingshem.

Utöver de vanliga årsmötesförhandlingarna behandlas även

 • beredskap för investeringar avseende trucken, föreslagen höjning med 200kr/år
 • stadgeändringar, föreslagna ändringar kan ses här

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna att vara med.

Efter mötet serveras det fika och vi har en trevlig stund tillsammans.

Gamla vagnar

Då vi nu har skaffat nya vagnar i hamnen har vi beslutat att auktionera ut de gamla ”cykelvagnarna” utom mastvagnen samt ”vaggvagnen” på höstens arbetsdag. Har du nytta av en vagn? Kom och buda! Datum och tid för arbetsdag hittar du i kalendern som du hittar till höger, eller längre ner om du läser i mobil

Årsmöte 2018

klubbaMedlemmar i Slättanäs Båtsällskap kallas till årsmöte Torsdagen den 15 November kl 19.00 i Listerby församlingshem.

Utöver de vanliga årsmötesförhandlingarna behandlas även att
– Avgiftshöjning och framtida investeringar.
– Hamntillsynskommitten avgår. Hur kan vi försätta?
– Entreprenör tar bort gamla stolpar för akterförtöjning där vi nu har y-bommar till en kostnad av ca 200tkr.

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna att vara med.

Efter mötet serveras det fika och vi har en trevlig stund tillsammans.