Vårmöte

Hålls torsdag 23/4 kl 19.15 i Listerby IKs klubbstuga, Västragårdsvägen 45, med möjlighet att delta på distans via dator, surfplatta eller telefon. Här kommer alla att kunna se vad som delas på projektor i lokalen, samt höra och se mötet och chatta med varandra eller i grupp. Instruktioner finns här. Inget konto behöver registreras, men en app behöver installeras.

Agenda

  • Revidering av stadgar
    Ändringar som presenterades vid årsmötet ska nu klubbas. Ändringarna finns publicerade, lätt överskådliga med rödmarkerad text, här
  • Information om arbetsdag
  • Övriga frågor.

Det blir ingen fika efter mötet och vi hoppas att sa många som möjligt deltar på distans för att kunna sitta så glest som möjligt i lokalen.

Har du minsta symptom av sjukdom, så som hosta, feber, snuva eller huvudvärk, så ber vi dig att hålla dig hemma.

Det är bra om man testat sin anslutning och bekantat sig med appen innan mötet. Ingen support angående användande av appen kommer att finnas att tillgå under mötet.