Vårens arbetsdag 2021

Arbetsdagar är en viktig del i klubbens verksamhet

  • Anläggningen görs i ordning för säsongen
  • Reparationer och underhåll utförs
  • Intäkter från medlemmar som avstår sin arbetsdag är en del av klubbens ekonomi

Arbetsdagen börjar 8.30, lördag 24:e April, och genomförs på samma sätt som höstens arbetsdag, dvs utan gemensam lunch.

Medlem som inte deltar på arbetsdagen debiteras sedvanlig avgift för utebliven arbetsdag om 250 kr.