Vårmöte 2021

Hålls torsdag 22/4 kl 19.00, på distans via dator, surfplatta eller telefon. Här kommer alla att kunna se vad som delas i mötet, samt höra och se mötet och chatta med varandra eller i grupp. Instruktioner finns här. Inget konto behöver registreras, men en app behöver installeras.

Länk till zoom-möte https://zoom.us/j/9534857257?pwd=Jca9nUlsN68

Tänk på att använda mute-funktionen när du inte talar, så eventuellt bakgrundsljud inte stör mötet.